Colofon

Ontwerp Website: David Israël, Helderzinnig
Teksten en samenstelling: Kerst Zwart, voorheen Welder en nu Zelfregie Werkt, en Luuk van Term, Termae Traiectum

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van projectactiviteiten van Welder en NVAB in de periode 2008 – 2011. Deze website is in 2015 geheel herzien en door Zelfregie Werkt (http://www.zelfregie-werkt.nl) bewerkt en zal geregeld worden geactualiseerd door Kerst Zwart (zie Contact) op het thema Arbeid en Zorg. Aan de gepubliceerde teksten kunnen geen rechten worden ontleend. Zelfregie Werkt is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Zelfregie Werk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein www.ziekenmondig.nl) in deze website brengen u onder meer naar internetpagina’s van derden, waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor de daar aangeboden informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Kerst Zwart worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.