Empowering van de (zieke) werkende

Als een werkende een gezondheidsprobleem krijgt, dan heeft dat gevolgen voor zijn/haar werk en maatschappelijke functioneren. Dat besef en de aandacht daarvoor is bij de werkende zelf maar ook bij de professionals in de zorg niet altijd aanwezig. In het herstel- of re-integratieproces komt een zieke werkende bovendien in aanraking met verschillende 1e lijnsprofessionals, waardoor hij/zij de regie over zijn/haar herstel of re-integratie makkelijk kan verliezen. In onderstaande plaatje is dat in beeld gebracht.

eindplaatje_homeBekijk hier de animatie van het plaatje »»

Wij zijn ervan overtuigd dat als je de regie voert over je eigen herstel- of re-integratieproces de kans groter is op een snellere en duurzamere terugkeer in het arbeids- en maatschappelijk leven. Maar wat is er voor zelfregie nodig? Zowel bij de zieke werkende als bij zijn/haar adviseurs moeten de gevolgen van verzuim voor arbeid en het maatschappelijk functioneren een stevige plek hebben. Dat geldt ook voor de adviseurs die in zorg werken, zoals de huisarts, een psycholoog, de specialist en de verpleegkundige in het ziekenhuis.

Het project ‘Sterk naar Werk’ (2008-2012) heeft de aandacht voor arbeid in de 1e lijns gezondheidszorg willen bevorderen door diverse 1e lijnszorgprofessionals op intensieve en innovatieve wijze met elkaar en met bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen te laten samenwerken. Idee was dat dit op langere termijn zou leiden tot een verhoging van de arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie van betaalde en onbetaalde werkenden in Nederland.