Algemene publicaties

Er valt veel te vertellen over de thematiek van ´Sterk naar Werk´. Hieronder kunt u allerlei documenten downloaden die dieper ingaan op de rol van de bedrijfsarts in de 1e lijn en op empowerment.

Over bedrijfsartsen in de 1e lijn
De bedrijfsarts: dokter en adviseur [2007, pdf, 181kB]
Standpunt van de NVAB over nieuwe taken en positionering van de bedrijfsarts in het licht van de ontwikkelingen in gezondheidszorg, de stelselwijziging en de deregulering in de arbodienstverlening.

Arbeidsgeneeskundigen de eerstelijn en het ziekenhuis in? [2005, pdf, 137kB]
Studiemap ten behoeve van het congres ‘Bedrijfsarts als behandelaar en de behandelaar als bedrijfsarts’, 3 november 2005

De bedrijfsarts en de eerste lijn. Over samenwerking, zorgverzekeringen en regionale ondersteuningsstructuren [2005, pdf, 771kB]
Publicatie voor bedrijfsartsen, besturen van NVAB-Kringen en diegenen die de arbocuratieve ondersteuning een stap verder willen brengen.

Een vertrouwenskwestie? Over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen [2004.pdf, 97kB]
Samenvatting van het proefschrift van Noks Nauta.

Arbocuratieve samenwerking anno 2003. Het perspectief van de huisarts [2003, pdf, 241kB]
Rapport over de mate waarin huisartsen in 2003 samenwerken met bedrijfsartsen en welke knelpunten daarbij worden ervaren.

Leidraad sociaal-medische begeleiding bij de sociaal-medische begeleiding van arbeidsverzuim [2002, pdf, 177kB]
Een gezamenlijke uitgave van de NVAB en de LHV. De leidraad geeft aanwijzingen voor het handelen van de huisarts en bedrijfsarts bij (samenwerking bij) de sociaal-medische begeleiding. Altijd geldt echter dat de patiënt/werknemer mede de inhoud van die samenwerking bepaalt en daarbij een centrale, actieve rol heeft.

Over empowerment
De Vrijbaan Empowerment Methode [2006, pdf, 154kB]
Introductie van de VrijBaan Empowerment Methode, een aanpak om via meting van het persoonlijk empowermentniveau de behoefte aan persoonlijkheidstraining te bepalen en vervolgens op individueel niveau aan de slag te gaan met gerichte trainingen die bedoeld zijn om de deelnemer beter in staat te stellen zelf actief te zijn bij het vinden en behouden van werk.